Tammerfors Centralarena är ett projekt som strävar till att bygga en ny multifunktionsarena i Tammerfors.

Den planerade byggnadstiden för arenan är 3 år. Målsättningen är att arenan blir klar hösten 2017. Stadsplanen godkändes i stadsfullmäktige 13.6.2011 och målet är att byggandet påbörjas våren 2014.